Благодарствено

Инвалид съм от 27 години. Боледувам от психично заболяване – параноидна шизофрения, непрекъснато протичане.

В дневния център съм от година и половина. Искам да изкажа своята благодарност на моите психолози за огромните грижи, които полагат за нас, психично болните, за това, че дават цялата си душа, за да бъдем ние добре и да се чувстваме равностойни хора в обществото.

Дейността, която провеждат водещите и ко-водещите вдъхва доверие и кураж – с тази устременост ние чувстваме закрила и укрепеност в душевното състояние на всеки от нас.
При мен настъпи огромно душевно равновесие откакто посещавам модулите, сесиите и всички занимания, предназначени за нашето спокойствие и особено когато тръгнах на работа в пералня „Зелена” – чувствам се улегнала и волева, чувствам се устойчива и вдъхновена в работата си и с желание изпълнявам задълженията си.

Искам да благодаря най-искрено на моята ръководителка в пералня „Зелена” за огромното внимание, което оказва на всички ни и на мен – огромно благодаря за търпението и усилията да се чувстваме като едно общо цяло, за помощта, за увереността и за укрепването на нашата действителност.

Благодарение  на цялата фондация се чувствам добре и съм с голяма надежда да се справя с всичко. Гледам напред и все напред, с нови сили и вяра за бъдното.

С огромна признателност:
Светослава Куртева
25.04.2010 г.

 

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: