Априлски ден на отворените врати

На 24.04.2009 г. къщата на ул.”Роглец” 17 в район “Слатина” отвори вратите си за поредната инициатива от програмата Ден на отворените врати на Комплекс за психично-здравни услуги в общността, чиято основна цел е да осигурява достъп и информация на широката общественост относно дейността и предназначението на службата.

В последният петък на месец април посрещнахме доброволци, потребители и роднини на хора с психичноздравни трудности. Един от най-чаровните ни гости беше домашният любимец на Емилия,  която е клиент на Дневния център.

Стана ясно, че всички очакват с нетърпение програмите на Комплекса да започнат да се провеждат в зелената къща.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: