Проект “Изграждане на комплекс от
психично-здравни услуги в общността в град София”,
осъществяван с финансовата подкрепа на програма ФАР
“Деинституционализация посредством предоставяне
на услуги в общността  за рискови групи”,
Договор № BG 2005/017-353.01.02-3.59

Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги
в общността в гр. София, район СлатинаХората с тежка психична болест са сред най-уязвимите групи в обществото. Сред тях е най-нисък процентът на работещите, сравнени с други групи хора с увреждания; имат крайно ограничен брой приятели или социални контакти; семейните отношения често пъти са разрушени и в повечето случаи хората с тежка психична болест не участват в никакви социални или образователни занимания, не структурират времето си през деня като прекарват дните си сами и изолирани.

Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността в София, Район Слатина е задачата, която си поставя „Глобална инициатива в психиатрията”, в партньорство с организации и институции, зад които застават както професионалисти, така и близки и роднини на хора с психични заболявания. Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот на хората с психични проблеми от град София.

В хода на проекта, който стартира през март 2008г., ще бъде изграден комплекс от психично-здравни услуги в общността, включващ дневен център, защитено жилище и информационен център за хора с тежки психични разстройства Обучението на професионалисти, потребители на психично-здравни услуги и техните роднини да се кооперират в условията на новата система от служби ще повиши не само тяхното участие в управлението на службите, но и ще допринесе за предоставянето на по-качествени, базирани на доказателства психично-здравни услуги. Кампанията за повишаване на чувствителността на обществото към проблемите на хората, живеещи с тежка психична болест, цели да направи общността по-информирана и чувствителна към техните проблеми и съответно да намали психиатричната стигма и дискриминацията.

Проектът е резултат от интензивното сътрудничество на организации и институции, имащи отношение по проблемите на хората с психична болест в България и е базиран на опита на ГИП-София придобит чрез реализиране на проект „Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността в област Благоевград”, финансиран от холандското външно министерство, програмата MATRA.

Коалицията от организации, работещи по проекта, е обединена от идеята да подкрепят развитието на психично-здравни услуги, които дават възможност на всеки човек да развие своя потенциал, независимо от личните си проблеми или житейски обстоятелства.

Проектът се реализира от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” (ГИП-София) в партньорство със Cдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България (СРПСРБ); Амбулатория за психично здраве "Адаптация"; Столична Община Район Слатина; Югозападен Университет в Благоевград; Сдружение на близки на хора с психични заболявания „Общество Адаптация”.

Основният проект е финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти ”програма ФАР 2005/017-353.01.02 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

Съпътстващият инвестиционен проект “Създаване на условия за развитие на психично-здравни услуги в общността в град София” е финансиран от фондация „Лале”.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: