Лекция на тема „Психично здраве” в 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри”

На 28.10.2008 г. Информационният център към Комплекс за психично-здравни услуги в район „Слатина” съвместно с ръководството на 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри” проведе образователна беседа на тема „Психично здраве” сред учениците от 11 а, 12 а и 12 в клас на училището.

Въпреки сложността на разглежданата проблематика и младата си възраст, участниците в лекцията показаха сериозно и критично отношение към обсъдените въпроси. Техните отговори и коментари впечатлиха обучителния екип със зрялост и интелект.    

Освен да научат нови неща, младежите имаха възможност да се посмеят със забавната игра, в която на челото на всеки бе залепена дума, без участникът да знае каква точно  е тя. По този начин бе доказано нагледно как понякога обществото приема хората с психична болест, отнасяйки се с тях като с етикети или диагнози, забравяйки, че всъщност са човешки същества.

Образователната лекция приключи с обявяването на конкурс за есе на тема:
„ЛУДОСТТА – КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА НОРМАЛНОСТТА”,
в който са поканени да участват всички ученици от горен курс на 23 СОУ.
Крайният срок за предаване на съчиненията е: 24.11.2008 г.
Есетата могат да бъдат предавани на учителите по психология или на класните ръководители.
В оценителната комисия ще се включат: популярният телевизионен журналист Ники Кънчев, журналистката от „Медиапул” Десислава Лещарска, мениджърът на проекта Татяна Христова, както и представител на 23 СОУ.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: