Образователна беседа на тема „Психично здраве” в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”

На 16.10.2008 г. се проведе образователна беседа на тема „Психично здраве” в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, организирана съвместно от „Глобална инициатива в психиатрията – София” и училищното ръководство по проект за изграждане на комплекс за психично-здравни услуги в район „Слатина”. Участниците в семинара бяха ученици от горен курс на училището. Разгледани бяха следните теми.

 - Що е психична болест и психично здраве? Психологични и психиатрични проблеми и разстройства.
 - Основни групи психични разстройства – психози, афективни разстройства (депресия), тревожни разстройства (социална фобия, паническо разстройство)
 - Нагласи към психичната болест в общността (споделяне на личен опит, дискусия)
 - Основни групи професионалисти в областта на психичното здраве – психиатри, психолози, социални работници, психотерапевти и „психоаналитици” – каква е разликата между тях и какъв тип образование и кариера са необходими за всяка една от тези професии.
 - Организация на психологичната и психиатрична помощ в София или как и при кого да потърсим помощ, ако имаме проблем.


Въпреки младата си възраст, учениците показаха ангажираност и сериозно отношение към обсъжданата проблематика, придружени със здравословна доза хумор.

Смях предизвика занимателната игра, в която на челото на всеки бе поставено етикетче с дума, без участникът да знае какво точно пише на главата му. По този начин бе показано нагледно как понякога обществото дискриминира психично болните, отнасяйки се с тях като с етикети или диагнози, забравяйки, че всъщност са човешки същества.

Образователната лекция приключи с обявяването на конкурс за есе на тема:
„ЛУДОСТТА – КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА НОРМАЛНОСТТА”,
в който са поканени да участват всички ученици от горен курс на 138 СОУ.Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: