Проект: „Шанс за по-добра възможност”
Договор №BG051PO001 – 7.0.07-0127-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
BG051PO001 – 7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1 – ФАЗА 2”

Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски съюз Европейски социален фонд

В рамките на проект „Шанс за по-добра възможност”, осъществяван в партньорство от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Общество за интегрирана заетост Бремен - Германия, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, бяха изработени следните документи:

  • Методика на програма подкрепена заетост - може да бъде разгледана тук;
  • Препоръки за изменение и допълнение на Методика за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция и указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга Дневен център за възрастни с увреждания - могат да бъдат изтеглени тук;
  • Препоръки за изменение и допълнение на методика на социалните услуги за хора с психични разстройства & Препоръки за създаване и управление на социална услуга „Програма за подкрепена заетост” - могат да бъдат видени тук.

Двегодишната инициатива „Шанс за по-добра възможност" е насочена към социално включване и реализация на пазара на труда на хора с психично-здравни проблеми, чрез въвеждане на практиката на подкрепена заетост. Повече за проекта - изтеглете тук.

                                       
Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: