Публикации

Много често негативните нагласи към хората с психични проблеми се дължат на липса на достатъчно информация и разбиране за естеството на тежката психична болест. Затова, разработването и разпространението на информационни материали е от съществено значение. Осъзнавайки това, ние периодично издаваме дипляни и брошури, които, въпреки че не претендират за изчерпателност, повдигат важни въпроси и дават насоки за това откъде и как да се търси помощ. Освен това, се стараем, чрез активно и устойчиво сътрудничество с медиите, да работим за промяна на обществените негативни нагласи и погрешни схващания за психичната болест.

Тук може да прочетете някои от вече издадените наши информационни материали.

Методика на програма подкрепена заетост
Изработена в рамките на проект „Шанс за по-добра възможност”, осъществяван в партньорство от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Общество за интегрирана заетост Бремен, Германия, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Препоръки за изменение и допълнение на методика на социалните услуги за хора с психични разстройства & Препоръки за създаване и управление на социална услуга
„Програма за подкрепена заетост”
Изготвени в рамките на проект „Шанс за по-добра възможност”, осъществяван в партньорство от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Общество за интегрирана заетост Бремен, Германия, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Препоръки за изменение и допълнение на Методика за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция и указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга Дневен център за възрастни с увреждания
Изготвени в рамките на проект „Шанс за по-добра възможност”, осъществяван в партньорство от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Общество за интегрирана заетост Бремен, Германия, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Информационен бюлетин за психично здраве, брой 1
Издаден е в рамките на проект „Отворени умове”, който се изпълнява от Сдружение „Общество Адаптация” в партньорство с Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София” с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

----------

База данни със съществуващи психично-здравни услуги на територията на гр. София (актуална към януари 2015г.)
Създадена е в рамките на проект „Отворени умове”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се реализира от сдружение „Общество Адаптация”, в партньорство с Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”.

----------

Наръчник за работодатели на тема „Психично здраве и трудова заетост”, създаден с подкрепата на Програма MATRA, Министерство на външните работи, Кралство Нидерландия, може да изтеглите ОТТУК.

----------

Ранни предвестници на психичната болест (Продроми)

Психичната болест - развенчаване на митовете

Комплекс за психичноздравни услуги в район "Слатина"

Психосоциалната рехабилитация – пълноценен живот с болестта

Проект "Изграждане на Комплекс за психичноздравни услуги в общността"

----------

Документалният филм "Психиатрия в окови", реализиран в рамките на проект за включване на психичното здраве като интегрирана част от европейското сътрудничество в областта на развитието, финансиран от Европейския съюз, може да видите ТУК.

----------

Презентация на фотоизложба "Психично здраве в развиващите се страни", създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз може да изтеглите ОТТУК.
Колективната експозиция, състояща се от около 30 снимки от Албания, Афганистан, Бурунди, Гамбия, Грузия, Камбоджа, Македония и Украйна, представлява визуално изображение на измеренията на психично-здравните проблеми в страните с нисък и среден доход. Автори на фотосите са Хари Тимърманс, Коен Уесинг, Жанет Корнелис, Алекс Авраменко, Роб Койкенс и Валентина Христакева.

-----------

Плакат „Създаване на програми за ХИВ/СПИН и психично здраве в новите държави-членки на Европейския съюз (Полша, Естония, Латвия, Литва, България)”

 

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: