Екип

Екипът на Комплекса се състои от специалисти от различни области - психолози, социални работници, психиатрични медицински сестри, всеки с различен професионален опит, със собствена индивидуалност, но това, което от първия миг обедини всички, беше техният ентусиазъм и готовност да вложат енергията си в нещо различно, нещо хубаво, което да заработи и да постигне успех.

Калина Стойкова
Управител на Комплекс за възрастни с психични разстройства
Е-мейл: kstoikova@mh-community.org

 • Бакалавър по психология от ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
 • Дипломант в магистърските програми по "Клинична социална работа" и "Логопедия" към НБУ
 • Към момента се обучава в следдипломна квалификация към Фондация „Асоциация Анимус” и Софийски университет "Основи на психоаналитичната техника с деца и възрастни"

Димитър Германов
Психолог, Защитено жилище
Е-мейл: dgermanov@mh-community.org

 • Психолог, клиничен социален работник, психотерапевт
 • Има следдипломно обучение по психосоциална рехабилитация към център "Storm Rehabilitation - European Centre for Psychosocial Rehabilitation and Community Care" - Холандия
 • Председател на УС на „Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България"

Яна Кацарова
Социален работник, Дневен център
Е-мейл: ykazarova@mh-community.org

 • Бакалавър по психология и магистър по клинична социална работа, aспирант на Нов български университет, към Департамент «Български институт за отношения между хората», хоноруван преподавател на НБУ
 • Настояща месторабота и длъжност: социален работник в Комплекс за психично-здравни услуги, район „Слатина” и в Амбулатория за психично здраве “Адаптация“- София; психотерапевт в клиничната служба на Фондация “П.У.Л.С.” - Перник
 • Участва в различни проекти в областта на психичното здраве

Офелия Атанасова
Психолог, Дневен център
Е-мейл: oatanasova@mh-community.org

 • Завършила е психология и клинична социална работа в Нов български университет
 • Работила е като консултант в Групова практика за психиатрия и психоаналитична психотерапия "Аналитика"
 • Била е доброволец към Български Хелзинкски комитет

"Харесвам разходки в природата, имам си мил и симпатичен домашен любимец - котка."

Красимира Борисова
Трудотерапевт, Защитено жилище
Е-мейл:kborisova@mh-community.org

 • Медицинска сестра, 27 години стаж, от които 3 години в реанимация на Неврологично Отделение в Медицинска Академия, 5 години в звено за спешна медицинска помощ, останалите - работа в кабинет на общопрактикуващ, невролог и кардиолог
 • Дипломиран бакалавър по "Социална педагогика"-Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.
 • Любими занимания: няколко. Едно от тях е да пътувам
Роза Филева
Социален работник, Дневен център
Е-мейл: rfileva@mh-community.org
 • Бакалавър по психология от Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
 • Магистър по "Клинична социална работа" към Нов български университет
 • Интереси: Психоаналитични теории и практики, обясняващи динамичните процеси на развитието на психиката, като израстваща в отношениеята между хората
“Убедена съм, че общуването и добрите отношения с другите в обкръжаващата ни среда  са движещите сили към щастието!”

Елена Иванова
Арт-терапевт, Дневен център
Е-мейл: elivanova@mh-community.org

 • Завършила Тракийски Университет- Стара Загора и програма по Арт-терапия в НБУ- София
 • Изучава хипотерапия и иконопис
 • Работила е като доброволец в "Комплекс за психично здравни услуги- район Слатина"
Григор Стоянов
Психолог, Дневен център
Е-мейл: gstoyanov@mh-community.org

• Дипломиран бакалавър по "Психология" - Софийски университет Св. "Климент Охридски"

• Дипломиран магистър в програма "Клинична и консутативна психология" - Софийски университет Св. "Климент Охридски"

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: