Комплекс за психосоциални услуги р-н Слатина

КОМПЛЕКС ОТ ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В ГРАД СОФИЯ

Проект “Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността в град София”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз и съфинансиран от българското правителство, предвижда развитието на услуги в общността на територията на район „Слатина”.

Мисията на комплекса е осигуряване на социална подкрепа в общността по начин, намаляващ рисковете от отхвърляне, изолация, зависимост, злоупотреба, инвалидизиране и преждевременна смърт, свързани с психичната болест и боледуването.

В този смисъл, една от нашите основни цели е да се борим срещу стигмата и дискриминацията на психично болните, да ги изведем от анонимността на етикета на тяхната диагноза и да покажем човешките лица на болестта.

Принципите, в които вярваме и прилагаме при изпълнението на проекта са:
* Диалог * Отговорност * Зачитане * Участие * Прозрачност * Сътрудничество

Комплекс от психично-здравни услуги в общността в град София
Комплекс от психично-здравни услуги в общността в град София

Проект “Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността в град София”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз и съфинансиран от българското правителство, предвижда развитието на услуги в общността на територията на район „Слатина”.

Основни дейности на Комплекс за психично-здравни услуги, район Слатина
Основни дейности на Комплекс за психично-здравни услуги, район Слатина

Проект “Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността в град София” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Българското правителство. Проектът предвижда развитието на услуги в общността на територията на район „Слатина”

Информационен център
Информационен център

Информационният център за психично здраве  е ключово звено в развитието и прилагането на всички програми на новоизградения комплекс от психо-социални услуги в общността и ще обслужва, както широката общественост, така и нуждите на психично-здравните

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: