Конкурс за есе

През месец ноември Информационен център за психично здраве към Комплекс за психично-здравни услуги в район Слатина организира конкурс за есе на тема:
„ЛУДОСТТА - КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА НОРМАЛНОСТТА",

в който покани за участие всички ученици от горен курс на 138 СОУ "Проф. Васил Златарски" и 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" в район Слатина.

Благодарим за активността, старанието и проявената инициатива! Събрахме много есета, всяко едно ценно и интересно по свой-уникален начин. Общото между всички творби, обаче, е показаната толерантност, желанието и обещанието за промяна на нагласите към хората с психична болест към по-добро, което ни радва и обнадеждава.

Най-добрите есета бяха наградени на скромна церемония в училищата, където поднесохме своите поздравления към участниците и ги окуражихме да вземат участие в дейностите на Комплекса.

Журито, с членове: Катерина Занкова (педагогически съветник в 138 СОУ), Екатерина Боянова (учител по философия в 23 СОУ), Таня Маркова (координатор проекти в ГИП-София), Татяна Христова (координатор проекти в ГИП-София), Десислава Лещарска (репортер в «Медиапул») , беше председателствано от Ники Кънчев (популярен журналист, радио и телевизионен водещ, шоумен).

Отличени есета в 138 СОУ "Проф. Васил Златарски"


* Първа награда беше присъдена на Анна-Мария Лакова от 11 а клас, чието съчинение ни впечатли с оригинален подход, вплитащ реални събития от ежедневието й, пречупени през призмата на философското виждане за лудостта на авторката.
Есето на Анна-Мария може да прочетете тук.

* Второ място в конкурса заслужи есето на Лили Георгиева от 11 б клас, представящо многоаспектността на борбата, която всеки води: борбата на самия болен с болестта и с отношението на другите, както и борбата на околните да го приемат.
Есето на Лили може да прочетете тук.

 * Трета награда бе отредена на Каролина Владимирова от 11 б клас. Нейното есе разказва за лудостта, която е непозната за хората и поради това предизвиква страх, показва чувствителност и съпричастност, познаване и осъзнаване на проблемите на страдащите от психична болест.
Есето на Каролина може да прочетете тук.

 * Отличие за оригиналност получи Виктория Малинова от 11 г клас, която е открила връзката между поезията и психичната болест като здравен и социален проблем, потрудила се е да намери повече информация по темата в Интернет.
Есето на Виктория може да прочетете тук.

* Отличие за съпричастност бе дадено на Христина Павлова от 12 а клас. Нейното хармонично произведение съчетава философска мисъл, зрялост и емоционалност.
Есето на Христина може да прочетете тук.

* Отличие за толерантност получи Александра Иванова от 11 б клас, която, освен творчески умения, демонстрира политическа визия и далновидност, както и активна позиция за разрешаването на проблеми, свързани с психичната болест.
Есето на Александра може да прочетете тук.

* Отличие за откровеност спечели Симона Лазарова от 11 б клас за проявената смелост да сподели лична история за съприкосновението си с психичната болест и своите мисли и преживявания около случилото се.
Есето на Симона може да прочетете тук.
Отличени есета в 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

На церемонията за награждаване на най-добрите съчинения присъства директорът на 23 СОУ – госпожа Нина Чанева, която се обърна към своите възпитаници с едно огромно благодаря, припомняйки им, че училището – това са те и тя с гордее с всеки един, защото само и именно благодарение на тяхната зрялост и съпричастност при тях в момента учат 30 деца със специални нужди, без да споменаваме онези, които вече са завършили. В този смисъл, 23 СОУ получава едно голямо „шест” за толерантност.

* Първа награда заслужено спечели на Ваня Цветкова от 12 в клас. В творбата си тя прави опит да обясни лудостта като болест, показвайки задълбочени познания по темата, което проличава от използваните специализирани термини като„продроми”. В същото време не липсва оригиналност и творчески замах. Есето на Ваня може да прочетете тук.

* Второ място бе присъдено на Анна Алексиева от 12 в клас, която очарова журито със своя зрял стил на писане, широката си обща култура, със знания, свързани с други дисциплини и области от живота. Проблемът бе разгледан в неговата триизмерност и всеобхватност. Есето на Анна може да прочетете тук.

* Трета в конкурса се класира Василка Манчева от 10 в клас, от чието съчинение струи неподправена емоционалност и успоредно с това то заявява твърда гражданска позиция, позовавайки се на действителен случай – «Могилино», който извежда на преден план проблема за толерантността на обществото. Есето на Василка може да бъде прочетено тук.

* Отличие за оригиналност заслужи Марио Георгиев от 9 д клас. Свеж подход, разгърната и последователна творческа мисъл! Есето на Марио може да бъде видяно тук.

* Отличие за откровеност спечели Александър Каменов  от 9 д клас. Неговата дръзка и решителна прямота ни подейства ободряващо, внушавайки респект, подправен с щипка хумор. Убедете се сами – четете есето на Александър тук.

* Отличие за толерантност получи Богдана Тепавичарова от 12 г клас, която поставя акцент върху гениалността на "лудите" и ползите им за обществото, като на преден план изпъква идеята за приобщаване. Есето на Богдана може да бъде видяно тук.

* Отличие за философска мисъл получи Велислава Пенкова от 12 г клас, която предлага един по-различен и нетрадиционен поглед върху психичната болест. Прочетете съчинението на Велислава тук.
Лекция на тема „Психично здраве” в 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри”
Лекция на тема „Психично здраве” в 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри”

На 28.10.2008 г. Информационният център към Комплекс за психично-здравни услуги в район „Слатина” съвместно с ръководството на 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри”

Образователна беседа на тема „Психично здраве” в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”
Образователна беседа на тема „Психично здраве” в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”

На 16.10.2008 г. се проведе образователна беседа на тема „Психично здраве” в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, организирана съвместно от „Глобална инициатива в психиатрията – София” и училищното ръководство

Лудостта – кривото огледало на нормалността, I място 138 СОУ<br>Анна-Мария Лакова, 11 а клас
Лудостта – кривото огледало на нормалността, I място 138 СОУ
Анна-Мария Лакова, 11 а клас

Лудостта – кривото огледало на нормалността, Анна-Мария Лакова, 11 а клас в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, първо място

1 2 3 4 5 6
Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: