Програми в Защитеното жилище

Защитеното жилище е едно от трите функционални звена на Комплекса за психично-здравни услуги в район "Слатина". То предлага следните програми.

 * Програма за развитие и поддържане на основни житейски умения
 * Терапевтична общност
 * Програма за подкрепена социализация
 * Програма “Отворени врати”

Дейност „Обучение в ежедневни умения”<br>Защитено жилище
Дейност „Обучение в ежедневни умения”
Защитено жилище

Цели на програмата: да подпомогне потребителите във възстановяването/усвояването и тренирането на основни умения, необходими за самостоятелно справяне

Дейност „Терапевтична общност”<br>Защитено жилище
Дейност „Терапевтична общност”
Защитено жилище

Програма  „Терапевтична общност" е част от програмите на Защитеното жилище към комплекса за психично-здравни услуги в общността р-н Слатина.

Дейност „Подкрепена социализация”<br>Защитено жилище
Дейност „Подкрепена социализация”
Защитено жилище

Целта на дейността е да подпомогне потребителите да възвърнат и развият уменията си за:
•    създаване и поддържане на формални и неформални социални контакти

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: