Програми в
Дневния център
Дейност „Водене на случай”<br>Дневен център
Дейност „Водене на случай”
Дневен център

Програма „Водене на случай” е част от програмите на Дневен център за психично-здравни услуги в общността р-н Слатина.

Дейност „Домашна психиатрична грижа”<br>Дневен център
Дейност „Домашна психиатрична грижа”
Дневен център

Програмата е предназначена за клиенти, които по една или друга причина имат трудности да посещават дневния център и да ползват услугите на място.

Дейност „Групова рехабилитация”<br>Дневен център
Дейност „Групова рехабилитация”
Дневен център

Програмата „Групова рехабилитация” предлага курсове за трениране в социални умения, умения за независим и здравословен начин на живот на хора с тежки и хронични психични заболявания

1 2 3
Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: