Доброволци
НАБИРАМЕ ДОБРОВОЛЦИ

Комплекс от психично-здравни услуги в общността в гр. София, район Слатина набира доброволци за информационна линия за психично здраве, която стартира официално през месец ноември, 2008. Линията ще работи по четири часа на ден, пет дни седмично.

Проявяващите интерес ще преминат през специални обучения и ще работят под надзора на психично-здравен консултант.

За контакти:

Тел.: 02/42 140 51
Моб.: 0878 36 40 32
Е-mail:office@mh-community.org

Приключи обучението на първата „вълна” доброволци на информационна линия за психично здраве

 

На 29, 30 и 31 октомври Информационният център към Комплекс за психично-здравни услуги в район

„Слатина” организира обучение за доброволци на тема „Основни принципи на работа на специализирана телефонна линия”. По време на тридневния семинар бяха засегнати следните въпроси:
-    нагласи към психичната болест; митове и реалности;
-    очертаване границите на телефонната линия и на типа подкрепа;
-    дефиниране на групата клиенти;
-    принципи на работа на специализирана телефонна линия;
-    телефонно обаждане; активното слушане;
-    стратегия за водене на разговор с клиенти;
-    емоционални преживявания на консултанта;
-    типове обаждания;
-    работа с нетипични обаждания - криза, суициден риск, психотичен епизод.

Обучителният екип включваше Елица Петрова и Милена Симова от Информационен център за психично здраве в град Благоевград – и двете с богат опит като консултанти на горещи телефонни линии.
В семинара взеха участие девет доброволци – млади, ентусиазирани и позитивно настроени, мотивирани от стремежа да разширят своите професионални хоризонти, да придобият опит и, преди всичко – от безкористното си желание да помагат на хората. Най-младият член на групата беше Вики, която в момента завършва дванадесети клас, но, въпреки натоварената си програма, е твърдо решена да отделя по няколко часа седмично за алтруистичната кауза.
Забавните задачи и ролевите игри накараха участниците да се посмеят, опознаят, да усвоят нови знания и умения, както и да се замислят над някои сериозни въпроси – за общуването и взаимоотношенията между хората, за разбирането и толерантността, за способността да чуеш другия, да се „вмъкнеш в неговите обувки”, да му съчувстваш и да го подкрепиш. И постепенно от случайна група непознати те се превърнаха в екип, обещавайки си да останат приятели и след края на семинара, независимо от това дали всички от тях ще имат възможност да продължат като консултанти на информационната линия към Комплекса.
Различни по възраст, житейски път и интереси, участниците се сплотиха от своя порив да открият удовлетворение отвъд материалното – в грижата за другия. Не е ясно дали духът на благотворителност и доброволчество се възпитава или живее във всеки човек, или пък е мисия и призвание, с които се раждат само избрани хора. Това, което е сигурно, обаче, е, че трите дни на семинара преминаха под неговото специално влияние.

Дворът на амбулатория за психично здраве „Адаптация” на улица "Симеон” 13в София се оживи от веселата игра „Разходи сляпото другарче”, в коятоучастниците се изпитаха на гърба си тежестта на фактора доверие въввръзката между консултант и клиент

Осъзнали отговорността на позицията на консултант, участниците с всекиизминал ден с въздишка откриваха, че колкото повече научават,  толковаповече им остава да учат

След три дълги дни и часовепотене над изтощителни задачи, упражнения и беседи, всеки един от участниците заслужено получи своясертификат за консултант на информационна линия към Комплекса за психично-здравни услугив „Слатина”. Късмет, скъпи доброволци!

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: