Регламент за ползване на услуги

Какви стъпки трябва да извървите, за да ползвате услугите на Дневния център

1. Свържете се с нас и дайте заявка към екипа, че искате да ползвате нашите услуги

2. Член от екипа на Дневния център ще се свърже с Вас и в рамките на една среща ще Ви разясни с подробности какво представляват нашите програми.

3. Ако имате интерес и искате да ползвате нашите услуги, ние ще Ви помогнем да попълните заявление за включване в програмите на Дневния център

4. След това в рамките на няколко срещи с професионалист от екипа ще бъде уточнено дали ние като служба можем да откликнем на вашите потребности и нужди

5. Ако тази стъпка е премината успешно, ще сключим Договор за ползване на социална услуга, който ще регламентира двустранно взаимоотношенията между Вас и специалистите от Дневния център

6. Ако не можем да отговорим на Вашите потребности, ще ви предостави мотивиран отговор и информация за други възможности


Кои хора могат да ползват услугите на Комплекса?

Хора с  тежко психично разстройство (на първо място шизофрения и биполярно афективно разстройство), при които липсва подкрепящо близко обкръжение (живеят сами)  или тяхното обкръжение има ограничен ресурс за подкрепа.

Добре е да имат личен лекар и лекуващ психиатър. Важно е да приемат лекарства за психичното разстройство, ако такива са предписани.

Услугите на Комплекса ще са в най-голяма полза за потребителите в състояние на стабилна терапевтична ремисия, което не означава пълно отсъствие на симптоми, а постигането на някакво ниво на стабилност в клиничното състояние (липса на “остра” симптоматика), което да е устойчиво във времето (поне  през последните три месеца).

Не можем да бъдем полезни на хора, които злоупотребяват с алкохол и наркотици, както и на хора с :
 ** психоорганичен синдром (деменция или тежка личностова промяна от органичен тип),
 ** с умерена и тежка степен на умствена изостаналост,
 ** и на хора с изразено личностово разстройство от различен тип (тук не се включва промяна на личността в резултат на прекарано психично заболяване).

Нямаме средства и обучен персонал да се грижи за хора с тежки (инвалидизиращи) телесни заболявания, изискващи специфични медицински грижи или внимание.

Ако за протичането на психозата е характерно ясно изразено поведение на насилие (тежки психомоторни възбуди с директна агресия към околните) и авто-агресия, не се препоръчва включване в програмите на Комплекса.

Основанието за това решение е в трудността да бъдат овладени или удържани подобни поведения в контекста на служба в общността, както и грижата за безопасността и благополучието на екипа и другите потребители.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ:
Адрес : София 1574, район "Слатина", ул. “Роглец” 17
Телефон: 02/42 140 51

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: